Na pierwszym miejscu stawiamy na bezpieczeństwo i jakość produktów oferowanych w naszych sklepach.

Sprzedawane przez nas produkty muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa i nie mogą w żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu ani zdrowiu jego użytkowników i innych osób podczas użytkowania. Podany zalecany wiek dziecka dla wybranego produktu firma Megasplet d. o. o. uzyskała od importera, dystrybutora, producenta lub przedstawiciela produktu. Konkretny zalecany wiek dziecka do używania konkretnego produktu jest określany przez producenta na podstawie obowiązujących przepisów i prawa, rozwoju sensorycznego, motorycznego i umysłowego dziecka oraz relatywnych ograniczeń użytkowania.

Zalecany wiek i / lub obciążenie niech będą wskaznikiem do zakupu produktu. Wybierając produkt, weź pod uwagę okoliczności i umiejętności dziecka oraz jego mocne i słabe strony i na tej podstawie znajdź produkt, który będzie wspierał rozwój dziecka w każdym obszarze.

Podczas używania produktu należy przestrzegać zaleceń i instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu oraz poniższych INSTRUKCJI I OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA.

1. Zabawki i artykuły, które nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia

Należy pamiętać, że niektóre zabawki i produkty mogą być niebezpieczne dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, dlatego na tych produktach jest oznaczone jedno z poniższych ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej trzech lat.

Ostrzeżenie w postaci poniższego graficznego znaku:

Ostrzeżeniu temu towarzyszy wyjaśnienie szczególnych zagrożeń, które wymagają tego środka ostrożności. Niniejszy punkt nie ma zastosowania do zabawek i produktów, które ze względu na swoją funkcję, wymiary, cechy, właściwości lub z innych ważnych powodów są wyraźnie nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia

You have successfully subscribed!